– Likimas rikiuoja mūsų reikalus geriau, nei mes patys galėjome to tikėtis: antai, mielasai bičiuli Sančai Pansa, matai trisdešimt, o gal ir truputį daugiau uvėrių milžinų – eisiu su jais kirstynių ir visiems gyvastį atimsiu

— Don Kichotas